Szczegóły Naszych Zobowiązań:

1. Wysłanie wykupionych rozpisek i wskazówek do 5 dni od czasu uzupełnienia i przesłania ankiety.
2. Odpowiedź na e-mail do 24h, nie uwzględniając dni wolnych od pracy (weekend i święta).
3. Dostosowania/zmiany planów do aktualnej sytuacji.
4. Pomoc w zakresie diety, treningu, suplementacji, motywacji, leków, hormonów.
5. Kompleksowa pomoc w zrozumieniu planu i rozpisek.
6. Możliwość stworzenia nowych rozpisek pod zmieniający się cel np. redukcja/masa/stabilizacja/wyjście z diety.
7. Dostarczenie efektów zależnych od przestrzegania planu i jego założeń .
8. Analiza badań, po przesłaniu ich przez Ciebie .
9. Nieudostępnianie Twoich danych/zdjęć/nagrań bez zgody.
10. Odpowiedź na każde pytanie i bycie dostępnym w całym czasie trwania pakietu.

Szczegóły Twoich Zobowiązań:

1.Szczegółowe i rzetelne wypełnienie ankiety na start.
2.Wysyłanie uzupełnionych raportów/pomiarów raz w tygodniu na e-mail kontakt@instafit.pl.
3. W raporcie/e-mailu powinny być zawarte informacje takie jak : 
-liczba wykonanych treningów 
-% zrealizowania diety 
-jakość snu 
-informacje o samopoczuciu 
-motywacja.
4. Informowanie nas o stanie zdrowia i choroby oraz przyjmowanych lekach i suplementach.
5. Bycie aktywnym (zadawanie pytań, inicjowanie kontaktu)
6. Odpowiedzi na e-maile wysyłane przez nas.
7. Przestrzeganie wytycznych planów na tyle, na ile jest to możliwe, a jeżeli nie jest, to informowanie o tym w e-mailu (raporcie).
8. Napisanie e-maila o zawieszeniu współpracy w przypadku wyjazdu, choroby lub innych okoliczności (osobny e- mail o tytule “ Zawieszam współpracę na okres od …. (data) do ….(data) “ ). W takim wypadku ten czas nie jest wliczany w czas trwania pakietu. W przypadku braku informacji o zawieszeniu pakiet jest aktywny.
9. Informowanie  o  chęci wprowadzenia zmian w planie i rozpiskach.
9. Comiesięczne opłacanie abonamentu (jeżeli wpiąłeś/aś kartę), przez minimalny okres trwania pakietu – 3, 6 i 12 miesięcy.
10. Wysyłanie aktualnego zdjęcia sylwetki na start współpracy oraz raz w miesiącu. 
11. Nieudostępnianie naszych rozpisek/planów bez zgody.